Els nostres cd's són decreixentistes!

Flotar a la deriva, 2015

"Flotar a la deriva" conté 14 temes de creació pròpia que passen per diversos estils: pop, folk, funky, beatbox...

Ha estat gravat, editat i masteritzat per Ariel Feder al Estudio del Parral, amb l'ajuda de Maxi Díaz, durant el mes de gener del 2015 a la ciutat de Buenos Aires.

Com ja ho va ser el primer disc, "Flotar a la deriva" és un disc decreixentista, ja que la caixa que el conté està feta amb una ampolla de plàstic.

"Flotar a la deriva" contiene 14 temas de creación propia que pasan por distintos estilos: pop, folk, funky, beatbox...

Ha sido grabado, editado y masterizado por Ariel Feder en el Estudio del Parral, con la ayuda de Maxi Díaz, durante el mes de enero del 2015 en la ciudad de Buenos Aires.

Como ya lo fue el primer disco, "Flotar a la deriva" es un disco decrecentista, ya que la caja que lo contiene está hecha con una botella de plástico.

Quina tela!, 2013

"Quina tela..." és el primer àlbum del duet Ual·la. Conté 14 temes de creació pròpia de diversos estils. 

Ha estat gravat, editat i masteritzat per Pepe Sánchez-Rico a l'Urkinado Estudi, a Barcelona, durant el mes de setembre del 2013.

"Quina tela..." és un disc decreixentista: fet conjuntament amb l'editorial Carmela Cartonera, el paquet que el conté està fet amb cartró i pedaços de tela d'estampats diversos.

"Quina tela..." ("Vaya tela...") es el primer album del dueto Ual·la. Contiene 14 temas de creación propia, que pasan por diferentes estilos. 

Ha sido grabado, editado y masterizado por Pepe                Sánchez-Rico en Urkinado Estudi, en Barcelona, durante el mes de septiembre del 2013.

"Quina tela..." es un disco decrecentista: elaborado conjuntamente con Carmela Cartonera, el paquete que lo contiene esta hecho con cartón y pedazos de tela de estampados diferentes.